WONDERCATS POP-UP

İNTERNET SİTESİ KULLANIM ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

 

Madde 1 – İNTERNET SİTESİ

 

1.1 www.wondercatspopup.com internet sitesine (Bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) erişmek suretiyle İnternet Sitesi’ni kullanmaya başladığı andan itibaren herhangi bir alışveriş yapmasa dahi her kullanıcı ve üye, aşağıda yazılı tüm hususların tamamını anlamış ve peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

 

1.2 İnternet Sitesi’nin kullanım hakkı Maslak Mah. AOS 3. Sk. No: 42-43/1 Sarıyer İstanbul adresinde mukim WONDERCATS GIDA VE ORGANİZASYON A.Ş.’ye aittir. (Bundan böyle “Wondercats”  olarak anılacaktır.) Kendi ürettiği veya dışardan satın aldığı bilgiler, yazılımlar, hizmetler, metinler, görseller, çizimler, ses, animasyon vb. diğer unsurlar telif hakkına tabidir ve eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan hakları yalnızca Wondercats’e aittir; hiçbir şekilde kopyalanamaz, değiştirilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya başkaca web sitelerine gönderilemez. Bu sitede yer alan tüm markalar, ürün isimleri, şirket logo ve amblemleri de ayrıca marka hakkına tabidir. Aksi bir durum, kullanım veya her türlü hak ihlali gerekli hukuki ve cezai takibatın yapılmasına neden olacaktır.

 

1.3 Wondercats, İnternet Sitesi üzerinden kullanıcı ve üyelere tümü sadece bilgi amaçlı olmak üzere çeşitli duyuru ve bildirimlerde bulunur. İşbu bildirim ve duyurular herhangi bir taahhüt yerine geçmemeke birlikte Wondercats’in hiçbir taraf karşısında sorumluluğunu doğurmaz.

 

1.4 Wondercats, kendi takdirinde olmak üzere İnternet Sitesi’nin her türlü içeriğini dilediği zaman önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve İnternet Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, devretme hakkını saklı tutar.

 

1.5 Wondercats, İnternet Sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

 

1.6 İnternet Sitesi’nde yer alan tüm içerik yalnızca bilgi amaçlıdır.

 

 

Madde 2 – ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

2.1 Wondercats’in  İnternet Sitesi ve/veya mobil uygulamanın  sunduğu elektronik bilet satın alma hizmetinden faydalanabilmek için üyelik zorunludur. Üyelik için siteye veya mobil uygulamaya erişen kullanıcı bir e-posta adresini “kullanıcı adı” olarak tanımlar ve bir ”şifre” belirler. Kullanıcı adı (e-posta adresi) üyeye özel olup, aynı kullanıcı adı (e-posta adresi) aynı anda birden fazla farklı üyeye verilmez.

 

2.2 “Şifre” sadece üye tarafından bilinen bir bilgidir. Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla üyenin sorumluluğundadır. Wondercats, İnternet Sitesi şifre kullanımından doğacak sorunlardan kesinlikle sorumlu değildir.

 

2.3 İnternet Sitesi üye bilgisini kesinlikle üçüncü kişi veya şirketlerle paylaşmaz veya üçüncü kişiler adına e-posta gönderimi yapmaz.

 

2.4 Wondercats tarafından gerçekleştirilecek organizasyonlardan haberdar olabilmek için İnternet Sitesi üzerinden kişisel ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresinin verilmesi üyelik işlemi yerine geçmez; sadece Wondercats’in organizasyonlarını duyurduğu whatsapp grubuna üyelik için bir ön koşuldur. İşbu whatsapp grubuna kabul olmak sadece Wondercats’in inisiyatifinde olmakla birlikte, yine İnternet Sitesi’ne üyelik işlemi yerine geçmez.

 

 

Madde 3 – KULLANICILARIN VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1 Üye, İnternet Sitesi’ne üye olmak için doğrudan veya dolaylı olarak verdiği bilgilerinin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini peşinen kabul eder.

 

3.2 Üye, İnternet Sitesi’nde “Kullanıcı Adı” ile üyelik girişi yaptıktan sonra site içerisinde yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur.

 

3.3 İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde gereken tedbirlerin Wondercats tarafından alınmış olmasıyla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı ve üye, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı ve üye, İnternet Sitesi’ne girmesi nedeniyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu peşinen kabul eder.

3.4 Kullanıcılar ve üyeler tarafından İnternet Sitesi’ne eklenecek her türlü yazı, bilgi veya dosyasının genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasından işbu yazıyı, bilgiyi veya dosyayı ekleyen kullanıcı ve üye sorumludur; Wondercats’in herhangi bir sorumluluğuna gidilemez.

 

3.5 Tüm kullanıcılar ve üyeler İnternet Sitesi sistemine veya diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

3.6 Tüm kullanıcılar ve üyeler Wondercats’in dilediği zaman veya sürekli olarak İnternet Sitesi üzerindeki tüm sistemi izleyebileceğini, gerekli gördüğü zaman müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve/veya üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu peşinen kabul ederler.

 

3.7 Hiçbir kullanıcı veya üye, İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin hatalı olduğu ya da işbu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcılar ve üyeler, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir bilgiyi Wondercats’den temin etmekle yükümlü olduklarını ve İnternet Sitesi’nde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Wondercats’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ederler.

 

 

Madde 4 – WONDERCATS’İN YETKİLERİ

 

4.1 Wondercats’in İnternet Sitesi üzerinden bilet satışları, o anda geçerli olan organizasyonun mevcudiyetiyle sınırlıdır. Wondercats, İnternet Sitesi üzerinde halen satılmaya hazır bilet mevcut gözükse dahi, çeşitli sebeplerle aslında o an için yer kontenjanı dolu olan organizasyonlarda, kontenjanın mevcut olduğuna ilişkin bilginin internet sitesinde var olmasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

4.2 Wondercats satışa sunduğu biletlerin fiyatını ve karşılığında sunulacak hizmetin bilgilerini her zaman, önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın değiştirme hak ve yetkisine sahiptir.

 

4.3 Wondercats, herhangi bir zamanda İnternet Sitesi’nin kullanıcılarına, üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir ön bildirim yükümlülüğü olmadan İnternet Sitesi’nin çalışmasını ve her türlü aktivitesini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir ve bundan dolayı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

 

Madde 5 – GİZLİLİK

 

5.1 Wondercats’e iletilen kişisel bilgiler, işbu Sözleşmede ifade edilen koşullar kapsamında kullanılmaktadır.

 

5.2 Tüm kullanıcı ve üyeler, İnternet Sitesi üzerinden verecekleri bilgilerin aynı zamanda sitenin kullanımını geliştirmek, üyelerle iletişim sağlanması, şirket içi gereksinimler için ve hukuki açıdan gerekli olduğu durumlarda Wondercats tarafından başkaca bir bildirime gerek olmadan kullanılabileceğine rıza gösterdiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler. Bu bilgiler, Wondercats çalışanlarıyla veya 3. kişilerle paylaşılabilir ya da üyenin İnternet Sitesi’nin kullanım analizinde ve desteğinde kullanılabilir. Kullanıcı ve üyelerden talep edilmemesine rağmen ilave kişisel bilgilerin Wondercats’e verilmesi halinde, işbu bilgilerin de diğer bilgiler gibi kullanılmasına onay verildiği kabul edilecektir.

 

5.3 Kullanıcı ve üyeler, Wondercats tarafından gerçekleştirilecek organizasyon ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olmak için İnternet Sitesi üzerinden kişisel ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adreslerini girerek işbu organizasyon ve hizmetlerin duyurulduğu +90 544 4293434 nolu telefon numarası tarafından yönetilen Whatsapp grubuna üyelik taleplerini sunarlar. Aksi üye tarafından talep edilmedikçe Wondercats, işbu whatsapp grubu üzerinden üyelere duyurular gönderebilir.

 

5.4 Wondercats, kişisel bilgi toplama ilkelerine bağlı olarak, toplanan her türlü kişisel bilgiyi güvenlik ve gizlilik önlemlerine bağlı kalarak koruyacaktır. İnternet sitesi, gizlilik konusunda yeterince korunduğu varsayılan ve belirli standartlarda faaliyet gösteren sitelere bağlantılar içermektedir. Fakat bu tür sitelerin içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından Wondercats’in herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır.

 

5.5 Kullanıcı ve Üyeler, İnternet Sitesi üzerinden Wondercats ile paylaşılan tüm bilgilerin; yaptığı işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti ile Wondercats’in yanı sıra, bağlantılı şirketler, ortaklar ve de özellikle internet üzerinden ödeme sistemi sağlayıcısı 3. kişiler için de kullanılmasına muvafakat ettiklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

5.6 İnternet Sitesi üzerinden satın alınacak biletlerde üyeler kredi kartı/banka kartı numaralarını ve son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi bilgilerini her ne kadar Wondercats’e ait İnternet Sitesi üzerinden paylaşsalar da, işbu bilgiler Wondercats’in anlaştığı internet üzerinden ödeme araçları hizmeti sağlayıcısı olan  bir 3. Kişi tarafından alınacak ve saklanacaktır.

 

5.7 İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin satın alınabilmesi için üyeye ait ad, soyad, kimlik belge numarası, adres, kredi/banka kart numaraları, son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp, istenmiş olan ürün ya da hizmete göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerin verilmesi zorunludur. Bilet satın alma işlemlerinin sürdürebilmesi için gerekli olan bilgilerin sağlanamaması durumu, satın alınmak istenen hizmetin yerine getirilmesini engelleyebilir.

 

5.8 İnternet Sitesi üzerinden yapılan ödemelerde, sanal pos yoluyla ödeme sırasında bilgi gönderiminde bulunulan formların iletimi esnasında onları korumak amacıyla kullanılan SSL teknolojisinden ve SSL şifreli ileti hizmetinden faydalanılabilmesi için, üyenin tarayıcısının SSL’i destekliyor olması ve SSL seçeneğinin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir. Bu esnada girilmiş olan tüm veriler, işlemler ve hukuki gereklilikler süresince saklanmaktadır. İnternet Sitesi, sürekli olarak geliştirmekte olup, veri kullanımı ile ilgili de gelişmeler olmaktadır. Her türlü gelişme İnternet Sitesi’nde “Gizlilik Sözleşmesi” altında bildirilecektir.

 

 

Madde 6 – KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLANIM SINIRLAMASI

 

6.1 Kullanıcılar ve üyeler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

 

 

Madde 7 – WONDERCATS KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

 

7.1 Kullanıcılar ve üyeler işbu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Wondercats’in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve/veya bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde hükmü anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 

Madde 8 – FESİH

 

8.1 Wondercats dilediği zaman işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir.

 

 

Madde 9 – YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRELERİ

 

9.1 İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.